covid.png
covid-19-4960254_1920.png

KURUMCA ALINAN TEDBİRLER VE UYARILAR

 • COVID-19’dan sorumlu okul yöneticisi olarak ONUR GÜL görevlendirilmiştir.

 • Eğitim faaliyetine başlamadan önceki hafta sonu okul binasının genel temizliğinin su ve deterjanla yapılması ve dezenfekte işlemleri için temizlik personeli görevlendirilmiştir. 

 • Okulumuzda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız için temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır ve kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları mevcuttur.

 • Yasa gereği okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalıdır. İçeriye alınması gereken kişi sayısı idari personel tarafından tespit edilmiştir, gerekli önlemler alınmıştır.

 • Okulumuzun metrekaresi ve mevcudu göz önünde bulundurulduğunda kişi başına 8 metrekare alan düşmektedir.

 • Sınıf, çalışma salonları, atölyeler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir ve gerekli uyarılar görsellerle yapılmıştır.

 • COVID-19 kapsamında alınacak önlemler ve kurallar okulumuzun web sayfasında yayımlanacaktır. Okul açılmadan önce velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız hijyen semineri ile bilgilendirilecektir. Gerekli bilgilendirmeler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile yapılacaktır.

 • Okulumuzun açılma tarihinden önce velilerimize özel olarak hazırlanmış Bilgilendirme Formu ve Taahhütname, KVKK Aydınlatma Metni, Pandemi Dönemi Okul Kuralları ve genel izin belgeleri imza karşılığında verilecektir.

 • Okulumuzda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve diğer çalışanların uygun şekilde maske ve siperlik takmaları zorunludur. Maskeler nemlendikçe değiştirilecektir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.

 • Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek, öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka nöbetçi öğretmenlerce denetlenecektir.

 • Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik hizmetleri tarafından sık sık belirli zamanlarda yapılacaktır.

 • Okulumuza salgın döneminde ziyaretçilerin kabul edilmesi yasaktır. Öğretmen-veli-öğrenci görüşmeleri randevu oluşturularak, açık ve geniş ortam sağlanarak yapılacaktır.

 • Okulumuzda sınıflarda ve odalarda pencereler açılarak sık sık düzenli bir şekilde doğal havalandırma yöntemi kullanılacaktır. 

 • Okulumuzda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar ve veli toplantıları temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacaktır.

 • Eğitim dönemi başında öğrencilerimize yönelik COVID-19 nedir?/belirtiler nelerdir?/tedavi ve korunma yöntemleri ile ilgili Onur Gül tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

 • Pandemi sürecinde temastan kaçınmak amacıyla zorunlu toplu etkinlikler açık alanda yapılacaktır. Etkinliklerde de maske ve siperlik zorunludur, sosyal mesafe kuralları öğretmenler ve idare tarafından denetlenecektir. 

 • Okulumuzda devamsızlıklar takip edilecek, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilecektir. 

 • Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için okul psikolojik danışmanlarımız Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda gereken psikolojik danışma hizmetini öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlayacaklardır.

 • Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmediği için ve bulaşma riskini arttıracağı için eldiven takılmayacaktır. Yalnızca temizlik hizmetleri COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanacaktır.

 • Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılması mecburidir.

 

EĞİTİM ALANLARI VE SÜRECİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 • Derslerimizde öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur. Öğrencilerin oturma düzenleri ve maske/siperlik kullanımları öğretmenler tarafından kontrol edilecektir. 

 • Öğrenci ve öğretmenlerin ders içerisinde siperlik/maske kullanımları yönetim tarafından kontrol edilecektir. 

 • Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacak, öğrencilerimiz isimlerinin yazılı olduğu sıralarda oturma düzeninde oturacaktır. Temaslı takibi için bu hususa öğretmenler ve idare tarafından dikkat edilecektir.

 • Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite/ders anlatımı yapılmayacaktır.

 • Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası ve öğretmenler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır. Öğrencilerin alışveriş hususu öğretmenlerce kontrol edilecektir.

 • Öğrencilerimizin sınıfları hiçbir derste değişmeyecektir. Sınıflar her kullanım sonrası havalandırılacak ve ders bitiminde günlük temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılacaktır. 

 • Öğrencilerimizin sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması öğretmenler tarafından önlenecektir.

 • Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları/tenefüsler/yemek saatleri sınıflar bazında sıraya konulacaktır. Böylelikle koridor, tuvalet, kantin ve yemekhanedeki yoğunluk en aza indirilecektir.

OKULUMUZ SPOR SALONUNDA ALINAN TEDBİRLER

 • Spor salonunda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması, beden eğitimi öğretmenince sağlanacaktır.

 • Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

 

YEMEKHANEDE ALINAN ÖNLEMLER

 • Yemekhane girişlerinde el antiseptiği kullanılacaktır.

 • Yemekhanede masa ve sandalyelerimizin arasındaki mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.

 • Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göredir ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemesi sağlanacaktır. 

 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının bilgilendirilmesi derslerde tekrar anlatılacaktır.

 • Baharat, kürdan, tuz vb. malzemeler tek kullanımlık olacak şekilde sunulacaktır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmayacaktır.

 • Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak ve maske takacaklardır. Yemekhane görevlileri tıbbi maske takacaktır. Eldiven kullanmayacak ancak sık sık el hijyeni sağlanacaktır.

 • Masada yeme ve içme süresi dışında maske takılması zorunludur.

 

ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI

 • Okulumuzdaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilecektir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

 • Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacaktır.

 • Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinecektir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanacaktır. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanacaktır.

 • Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmıştır ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanacaktır. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmeyecektir.

 • Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.

 • Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı bulunmaktadır. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmayacaktır. 

 • Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon işlemleri sık sık belirli periyodlarla yapılacaktır.

 

KURUMUMUZDA COVID 19 ŞÜPHELİSİ BİRİ OLMA DURUMUNDA;

 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

 • Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilerek hastaneye sevk edilecektir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecektir. Devamında İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verilecektir. 

 • Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak ve yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecektir.

 • COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacaktır. Bunun sonrasında da temizliği yapılacaktır.

 • COVID-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanacaktır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyecek ve temizliği eldivenli ellerle yapacaktır.