öğretmen.png

OKULUMUZDA UYGULANAN KURALLAR 

Topluca yaşanan yerlerin başında gelen eğitim-öğretim kurumlarında düzeni ve insan haklarına saygıyı sağlayan kuralların olması gereklidir. Sağlıklı bir okul yaşantısı için öğrencilerin bu kurallara uymaları, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları gerekmektedir. 

 

GENEL KURALLAR 
 

 1. Okula zamanında gelinir. (Beş defa derse geç giren öğrenci yarım gün yok yazılır. Öğrencinin devamsızlığı özürsüz 10 günü, özürlü 20 günü, toplam devamsızlık 30 günü aşamaz.) 

 2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz. 

 3. Tuvaletler temiz tutulur. 

 4. Teneffüslerde okul alanının dışına çıkılmaz. 

 5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır. 

 6. Okul ve çevresi temiz tutulur, doğa korunur. 

 7. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı, çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın atık kutularına atmakla yükümlüdür. 

 8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. 

 9. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. 

 10. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfı için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır. 

 11. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve onlara zarar vermemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde verilen zarar kendisi tarafından karşılanır. 

 12. Öğrenciler kütüphanede, fen laboratuvarlarında, spor salonunda, görsel sanatlar odasında vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, bulundukları yerin COVID 19 kısıtlamalarına uygun olarak özel kurallar ile temizlik kurallarına uyarlar. 

 13. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar. 

 14. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar. (Bakınız kıyafet kuralları) 

 15. Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar. (Bakınız sınav kuralları) 

 16. Öğrenci ders günü sonunda hiçbir şekilde hijyen kuralları sebebiyle dersliklerinde kitap, defter veya çanta gibi özel eşyalarını bırakamaz. 

 17. Okul içerisinde sakız çiğnenmez. 

 18. Öğrenci derse cep telefonu ile giremez. İlk derse girmeden önce telefonlarını belirlenen kutulara buzdolabı poşeti içerisinde koymak zorundadırlar. 

 19. Öğrencilerin okul içinde ve çevresinde sigara içmeleri kesinlikle yasaktır. 

 20. Yapılacak olan tatbikatlara tüm öğrenci-öğretmen-çalışanlar ve o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak zorundadır. 

 21. Bayrak Törenleri: 

 22. Çalışma haftası pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve cuma günü Bayrak Töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır. 

 23. Törenler pazartesi ve cuma günleri hava koşullarına bağlı olarak okul bahçesinde ya da okul içinde yapılır. 

 24. Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır. 

 25. Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar.


DERSLİK KURALLARI 
 

Öğrenciler, 

 1. Ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler. 

 2. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar. 

 3. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler. 

 4. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar. 

 5. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, onlara zarar vermezler. 

 6. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar. 

 7. Derslikleri ve sıraları temiz kullanırlar. 

 8. Dersliklerde bulunan panoları amacına uygun kullanırlar.

 9. Öğrencilerin birbirlerinden kalem silgi vb. alışveriş yapması yasaktır.

 10. Herkes kendi sınıfında öğretmenler kurulunun belirlediği oturma düzeninde isimlerinin yazılı olduğu sıralarda oturacaktır. Ve hiçbir şartta oturma düzeni değiştirilemeyecektir. 

 11. 11.Okul saatleri içerisinde siperlik çıkarılmadan takılacak, maske ise nemlendikçe değiştirilmek üzere ders dinleme sırasında çıkarılabilir.

Yukarıdaki kurallara uymayan öğrenciler uyarılır, uymamakta ısrar eden öğrenciler için gerekli yasal işlemler yapılır. 

 

 

 

SINAV KURALLARI

 

Ders yılı içinde yapılacak bütün sınav günleri öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. Sınav Takvimi dönemlik olarak sınıflarda, sınıfların bulunduğu idari panolarda ilan edilir. 
 

 1. Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. 

 2. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Öğrencilerin birbirlerinden kalem silgi vb. alışveriş yapması yasaktır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz. 

 3. Ortak sınavın uygulandığı ders saatindeki öğretmen gözetmenlik yapar. 

 4. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez. 

 5. Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır. 

 6. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 

 7. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz. 

 8. Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez. 

 9. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz ve renkli kalem kullanılmaz. 

 10. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar. 

Yukarıdaki kurallara uymayan öğrenciler uyarılır, uymamakta ısrar eden öğrenciler için gerekli yasal işlemler yapılır. 

 

KIYAFET KURALLARI 
 

 1. Öğrenciler okul kıyafetini giymek zorundadır.

 2. Logo, baskı içermeyen bordo, lacivert, füme ve siyah kazak giyilebilir. Ancak Saygınlar Koleji logolu rozet takılmalıdır.

 3. Siyah pantolon dışında hiçbir şekilde farklı renk pantolon, tayt, eşofman vs. giyilemez.

 4. Dikkat çekici şekilde kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takamazlar. 

 5. Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. 

 6. Erkek öğrenciler bakımlı saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler. 

 7. Okulda beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir. (COVID kısıtlamaları geçerlidir.)

 8. Maske ile okula giriş yapılmalıdır ve öğrenci yanında en az 2 adet kullanılmamış maske ve siperlik getirmelidir.

10. Okul saatleri içerisinde siperliği asla çıkaramazlar. Maske ise sadece ders dinlerken çıkarılabilir.

Yukarıdaki kurallara uymayan öğrenciler uyarılır, uymamakta ısrar eden öğrenciler için gerekli yasal işlemler yapılır. 

 

GÜVENLİK VE İDARİ KURALLAR 
 

 1. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar. 

 2. Okul saatlerinde, velinin izni ile öğrenci okuldan ayrılabilir. 

 3. Öğrenciler okula yanıcı, kesici aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.(Aksi taktirde disiplin işlemleri uygulanır.) 

 4. Öğrenciler, okula yasak, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, taşınabilir bellek vb. araçlar getiremezler. 

 5. Rahatsızlığı nedeni ile sağlık kuruluşuna gitmek isteyen öğrenci, ders öğretmeninden izin alır. Öğretmen de okul müdürüne bilgi vererek izin işlemini onaylatır. 

 6. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırmakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki kurallara uymayan öğrenciler uyarılır, uymamakta ısrar eden öğrenciler için gerekli yasal işlemler yapılır.