Ara
  • Saygınlar Koleji

DÜNYANIN VE EVRENİN KARAKUTUSU FİZİK

Günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren bilim: Evren ve doğadaki olayları gözlem, deney, ölçüm, hesaplama yaparak ön yargılardan ve kör inanışlardan arınmış bir şekilde anlayıp yorumlama çabasıdır.

Bilimsel buluşların ilk adımı merak, sorgulama ve kafamızdaki sorulara çözüm bulma arayışıdır. Bunun kaynağı da çalışmaktır. Kabul ediyoruz ki bilimsel buluş ve icatları yapan insanlar ayrıcalıklı ve üstün zekalılardır. Ancak zeka tek başına başarının sırrı değildir. Einstein’ın da dediği gibi başarının %1 i zeka %99 u çalışmaktır. Bu olağanüstü çalışma ve inatla insanlığa katkı sunan bilim adamlarından doğa ve evrenle ilgili buluşları yapan Galileo, gökyüzünü araştırma merakı ile teleskobu icat etmiş, yaptığı gözlemlerle orta çağa kadar kabul edilen dünya ve gökcisimleri ile ilgili tabuları yıkmış, sosyal ve bilimsel alanda aydınlanma çağını başlatmıştır. Kepler bu araştırmaları bir adım ileriye götürerek dünya ve evren hakkındaki bilimsel araştırmalara hız kazandırmıştır. Bu dönemlerde bilimsel değişimler on yılda bir hatta yüz yılda bir yapılırken günümüzde bu değişimler her gün katlanarak devam etmektedir.


Fizikçiler her alanda yaptığı buluşlarla geçmişte bilimkurgu olarak algıladığımız teknolojileri devreye sokarak insanlık için çığır açmışlar ve refah düzeyini yükseltmişlerdir. Fizik alanında bu değişimler;

Özellikle tıp alanında nanoteknoloji sayesinde vücuda zikredilen nano akıllı robotlarla teşhis ve tedavi geliştirilmekte, doğrudan hastalıklı hücreye verilen ilaçlarla hastalıklar yerinde yok edilmektedir. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin geldiği son aşamada ise görüntülü MR ve diğer cihazlarla, hastalıklı dokular en ince detayına kadar görüntülenerek bilgisayar ekranlarına aktarılmaktadır. Bu sayede teşhis ve tedavi başarısı artırılmaktadır. Hatta teşhis edilen bu hastalıkların cerrahi tedavisi gerekiyorsa uzaktan kumanda edilen robotik kollarla cerrahi ameliyat yapılabilmektedir. Tedaviye yönelik bu gelişimlerle insan ömrü neredeyse iki katına uzatılmıştır.Fiziğin kolaylaştırdığı bir diğer alanda ulaşım alanı. Teknolojik gelişmeler sayesinde zamanımızda fosil yakıtlara bağımlılık azalmış elektrikli otomobil üretimi hayata geçirilmiştir. Şehirlerarası ulaşımda ise raylı sistem son teknolojiyle ekstra bir enerji girişi olmadan süper iletkenler ve mıknatıslar sayesinde sürtünmesiz hareket edebilen MAGLEV trenleri geliştirilmiştir.
21.yüzyılda bu gelişmelerle uzay bilimi öyle bir aşamaya geldi ki geliştirilen roketler ve kapsüller sayesinde uzaya turistik geziler başlatılmıştır. Ayrıca dünya dışı yaşanabilir gezegenlerin araştırılması hız kesmeden devam etmektedir. İleride Mars’a koloni kurulma düşüncesi de gündemdedir.

Sonuç olarak günümüzde savaştığımız COVİD 19 ve diğer virüsler insanlığı adeta toplu karantinaya sokmuş ve evlere kapatmıştır. Bu durumda hayatın sosyal akışı gelişen görüntülü bilgisayarlar sayesinde devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Uluslararası ve kurumlar arası toplantılar görüntülü telekonferans şeklinde yapılmakta hatta yakın akrabalar bile uzaktan sanki yan yana oturuyormuş gibi teknoloji sayesinde bir araya gelmektedirler. İletişim ağları sayesinde görüntü gözlük camından içeri girmekte doğrudan göz merceğimizden geçip ekran görevi görecek lensler üzerine de düşürülebilmektedir. Gözlük camlarına baktığımızda bir film perdesine bakıyormuş gibi interneti görebiliriz.Fizik öyle bir bilim dalı ki tüm diğer bilim dalları etkinliğini kaybetse, hayatımızdan çıksa bile sınırsız gelişmelerle ve icatlarla dünya ve dünya dışı yolculuğumuz fizik bilimi sayesinde durmadan dinlenmeden devam edecektir. Yeter ki merak edip sorgulayalım ve çalışalım.
Fizik Öğretmeni

Muhammet Taylan Şimşek

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör